--> No. 90

cultuur programma binnenstad

Periode 2008–2010 / Project cultuur programma binnenstad / Opdrachtgever Gemeente Rotterdam / Locatie Rotterdam


Bij­dra­ge aan de op­zet van het Cul­tuur­pro­gram­ma Bin­nen­stad 2020 van de ge­meen­te Rot­ter­dam, af­de­ling kunst en cul­tuur.

+ Related Projects