--> No. 139

Landschap in perspectief

Periode 2014 / Project Landschap in perspectief / Opdrachtgever Bureau Europa / Locatie Maastricht


Werkplaats Buijtenland maakt deel uit van de tentoonstelling 'Mansholt, Landschap in perpsectief' in Bureau Europa Maastricht.

Bureau Europa wijdt de tentoonstelling 'Mansholt, Landschap in Perspectief' aan de wijze waarop landbouw de inrichting en vormgeving van het Nederlandse landschap na 1945 heeft bepaald, tegen de achtergrond van de actuele hervorming van het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Leidraad van de tentoonstelling is het werk van voormalig landbouwminister Sicco Mansholt.

 

 

 

De tentoonstelling beoogt de bezoeker inzicht te geven in de veranderende verhouding tussen landbouw en landschap en de dilemma's van het Europese landbouwbeleid. Vragen die zich verhouden tot een steeds groeiende wereldbevolking enerzijds de complexiteit van de verhouding tussen intensieve- industriële landbouw, ecologische diversiteit, kleinschalige zelfwerkzame initiatieven anderzijds. Technologische innovatie maakt precisie landbouw mogelijk drones worden ingezet voor bemesting, zaden en grond worden weer verder verrijkt en melk robots worden steeds productiever. Sociale en organisatorische innovatie maken open source farmhacking, zelfoogstakkers mogelijk. Daarnaast incorporeert de verbrede landbouw zaken als zorg, diverse vormen van vrijetijdsbesteding (Werkplaats Buijtenland) en toerisme.

+ Related Projects