--> No. 138

Interview - publicatie

Periode 2013 / Project Interview - publicatie / Opdrachtgever Trancity / Met Mariska van der Berg


Stedelingen veranderen de stad. Over nieuwe collectieven, publiek domein en transitie http://www.trancity.nl/publicaties/stedelingen-veranderen-de-stad.html December 2013, ISBN 978-90-78088-82-0

Mariska van den Berg onderzocht voorbeelden in Nederland en daarbuiten en ondervroeg de initiatiefnemers over wat hen drijft en hoe zij hun plannen verwezenlijken. Bottom-up projecten blijken waardevolle 'proeftuinen' voor stedelijke ontwikkeling buiten de officiële professionele kaders. In de stad zijn het de zichtbare tekenen van een nieuw maatschappelijk elan, waarin burgers aansturen op meer betrokkenheid en zeggenschap.

 

 

Dit boek laat niet alleen een maatschappelijke beweging zien, maar analyseert ook de vaak moeizame verhouding van die beweging met de wereld van overheid en instituties, die top down onze steden vormgeven. De auteur beschrijft de dynamiek van dit soort initiatieven en vraagt zich af hoe die een duurzame bijdrage aan onze steden kunnen geven.

 

 

Bottom-up mag hot zijn, het is niet nieuw en veel meer dan een hype. Juist historische voorbeelden laten in dit boek de maatschappelijke potentie van deze initiatieven zien. Zij bieden niet alleen een toekomstbeeld voor de stad, maar eveneens een inspirerend perspectief op een andersoortige relatie tussen overheid en burgers. Met 18 projectbeschrijvingen en met interviews met Tine de Moor, Apolonija Šušteršič, Willemijn Lofvers en Sadik Harchaoui.

 

boekpresentatie: 23 januari 20.00 uur in Pakhuis de Zwijger, Amsterdam

 

+ Related Projects