--> No. 135

promotie

Periode 2012–2017 / Project promotie / Opdrachtgever Hogeschool Rotterdam / Universiteit Gent / Locatie Nederland / Belgie / Met Gert Joost Peek, Luuk Boelens


De transitie in eigenaarschap zal van invloed zijn op de stedelijke ontwikkelingen. Deze verandering zal in de toekomst leiden tot een andere vorm van stedelijke ontwikkeling. Er zal op zoek gegaan moeten worden naar andere wijzen van ontwikkelen met meerdere initiatiefnemers dan voorheen en een veel groter aantal van allerhande betrokkenen, die allen een eigen focus hebben op de ontwikkeling van de stad. Er is inzicht in deze transitie nodig om de binnenstedelijke vernieuwing gaande te houden.

Doel van dit onderzoek is een bijdrage te leveren aan de lopende discussie over de vorm en opzet van de toekomstige stedelijke ontwikkeling. Deze bijdrage bestaat uit het ontwikkelen van een wetenschappelijk onderbouwd inzicht in de relatie tussen eigenaarschap en de stedelijke inrichting. Inzicht in deze relatie is cruciaal voor de transitie in binnenstedelijke vernieuwing én voor de rol van ruimtelijke planners en ontwerpers daarbij in algemene zin. Het preciezer benoemen van opgaven en afstemmen van belangen en verantwoordelijkheden is een opgave voor ruimtelijke disciplines, teneinde daarmee inzicht te ontwikkelen over ‘het nieuwe werken aan de toekomst van de stad’.

+ Related Projects