--> No. 134

RUimteveranderingsontwerp

Periode 2012–2013 / Project RUimteveranderingsontwerp / Met Hans Venhuizen, Marina van den Bergen, Tim Devos


 

 

Deze studie, dat de aanzet en het uitgangspunt is voor een multidisciplinair en internationaal onderzoek naar de succes en faalfactoren van ruimteveranderingsprocessen en praktijken met een open karakter, wordt nader uitgewerkt en bevraagd in de Stadsklas ism STROOM Den Haag.

 

Wat zijn de essentiële factoren die een ruimteveranderingsontwerp doen slagen of falen. Wie zijn de sleutelfiguren en vanuit welke mentaliteiten en met welke strategieën en houdingen handelen zij?

+ Related Projects