--> No. 123

Wijkschouw

Periode 2012 / Project Wijkschouw / Opdrachtgever Bewonersoverleg Lunetten / Locatie Utrecht / Met Nio Stedelijk Onderzoek


Aanleiding is de vorig jaar verschenen Studie Woonerven Lunetten. "De Studie Woonerven Lunetten focust op de overgangen tussen privéruimte, openbare ruimten en collectieve ruimten en op het gebruik van de collectieve ruimten. De overgangen worden vaak als de achilleshiel gezien van deze wijken. Wie bloemkoolwijken wil verbeteren, ontkomt er niet aan hier aandacht aan te besteden."


Een van de auteurs, architect Willemijn Lofvers laat ons aan de hand van een aantal voorbeelden zien welke (kleine) verbeteringen er mogelijk zijn in overgangszones tussen privé en openbaar gebied. Deze schouw sluit ook goed aan bij de in de recent verschenen Wijkambitie Zuid (zie bijlage) genoemde behoefte aan een structurele verbetering van de openbare ruimte.

Deelnemers:
Frank van der Zanden (Stadswerken, afdeling Ontwerp)
Christiaan Sack (Stadswerken, wijkopzichter Zuid). Hij neemt mogelijk Jan Nicolaij mee, de opvolger van Jur Boogaard.
Marinka de Boer (assistent-wijkmanager Wijkbureau Zuid)
Wybrand Kamerling (woningcorporatie Bo-Ex)
Bert-Jan van Keulen (woningcorporatie Bo-Ex)
Rien Ultee (woningcorporatie Portaal)
Michel de Graaf (woningcorporatie Mitros)
Eveline Paalvast (directeur AORTA, Architectuurcentrum AORTA was initiatiefnemer van de studie)
Alex Bos (BOL)
Maarten Brinkman (BOL)
Wim van den Brink (BOL)
Christien Bolt (BOL)

Willemijn Lofvers en Ivan Nio

 

 

+ Related Projects