--> No. 07

bibliotheek

Periode 2003 / Project bibliotheek / Opdrachtgever particulier / Locatie Rotterdam / Met Lofvers | van Bergen | Kolpa architecten


Bi­bli­o­theek-en sui­te

In een ne­gen­tien­de eeuw­se wo­ning is een ruim­te vul­len­de boe­ken­kast gein­stal­leerd voor eru­die­te per­soon­lijk­he­den. De­ze bi­bli­o­theek-en-sui­te is ge­or­dend op hoog­te boe­ken­steu­nen on­der­steu­nen de in plan­ken ge­zaag­de boom­stam.

+ Related Projects