--> No. 01

Onderwijs

Periode 1999 ongoing / Project Onderwijs


2009-10

Af­stu­deer­A­te­lier 01 Rot­ter­dam­se Aca­de­mie voor Bouw­kunst

Sum­mer­school 2009 Rot­ter­dam­se Aca­de­mie voor Bouw­kunst

 

2008-09

Ver­van­gend op­lei­ding­scoor­di­na­tor ar­chi­tec­tuur Aca­de­mie voor Ar­chi­tec­tuur Bouw­kunst Rot­ter­dam

On­der­wijscoor­di­na­tie Ste­de­lij­ke Ver­nieu­wing, Ho­ge­school Rot­ter­dam

 

2007-08

Ex­tern des­kun­di­ge ‘fit to shrink’, Aca­de­mie voor Ar­chi­tec­tuur en Ste­den­bouw Til­burg

 

2006-07

In­hou­de­lij­ke coor­di­na­tie en be­ge­lei­ding win­ter­school: Ver­ste­de­lij­king van het plat­te­land, Aca­de­mie van Bouw­kunst Rot­ter­dam

 

2005-06

Work­shops: Pro­gram­ma en Ruim­te, Aca­de­mie van Bouw­kunst Rot­ter­dam en Maas­tricht

 

2003-06 

On­der­wijscoor­di­na­tie Na­oor­logse woon­ge­bie­den Rot­ter­dam, Ho­ge­school Rot­ter­dam

 

2003-4 

Af­stu­deer­men­tor:KIC Aca­de­mie van Bouw­kunst Rot­ter­dam

 

2003

Mas­ter­class, Le­ba­ne­se Ame­ri­can Uni­ver­si­ty of Beirut, By­blos

Ont­werp­a­te­lier Ste­de­lij­ke Nuts­voor­zie­nin­gen: Sur­vi­val of the Fit­test, Aca­de­mie voor Ar­chi­tec­tuur en Ste­den­bouw Til­burg

 

2002-05

On­der­zoe­ka­te­liers Ne­der­land­se Nuts­voor­zie­nin­gen: Wa­ter_NL, Gas_NL, Mest_NL, Aca­de­mie van Bouw­kunst Rot­ter­dam

 

1999-02

Work­shops: ‘Ar­chi­gram’, ‘Zelf­voor­zie­nen­de­Ne­der­zet­ting’, ‘Mo­ve Again’, Aca­de­mie van Bouw­kunst Rot­ter­dam

 

1999 

Ont­werp­a­te­lier Woon­ge­bouw, Aca­de­mie van Bouw­kunst Rot­ter­dam

+ Related Projects