--> No. 165

Verspilling als bron voor stadmaken

Periode 2017 / Project Verspilling als bron voor stadmaken / Opdrachtgever Archined


Hoe kan uit afval waarde voor de stad worden gecreeerd? En hoe drukken we die waarden dan vervolgens uit? Over deze vraagstukken en meer gaat het boek The Wasted City - approaches to Circular City Making samengesteld door Francesca Miazzo en Mehdi Comeau. Een recensie.

Onze voorraad aan grondstoffen (natuurlijke hulpbronnen) slinkt dusdanig dat die notie ons dwingt om met andere ogen naar stedelijke ontwikkeling te kijken. Door toenemende welvaart is onze afvalproductie verviervoudigd: een toename die parallel oploopt aan economische en technologische ontwikkelingen en de daarmee gepaard gaande gedragsveranderingen of levensstijlen. Afval is een onvermijdelijk onderdeel van ons dagelijks bestaan. Het is vaak hinderlijk, soms zelfs schadelijk, tenzij wij besluiten afval als grondstoffen opnieuw gaan gebruiken. Voor die invalshoek kiezen de auteurs van The Wasted City – approaches to Circular City Making. 

 

zie: https://www.archined.nl/2017/10/verspilling-als-bron-voor-stad-maken

+ Related Projects