--> No. 166

'The Art of Recovery'

Periode 2017 / Project 'The Art of Recovery' / Opdrachtgever Vereniging Deltametropool / Locatie Rotterdam


The Art of Recovery en het AFFR-debat: "Hoe integreer je tijdelijke initiatieven en maatschappelijke energie in institutionele planning en ontwikkeling?"

Na de film leidt Agent Paul Gerretsen van Vereniging Deltametropool een korte bijeenkomst met Willemijn Lofvers en Elma van Boxel.


Willemijn Lofvers vertelt over haar promotieonderzoek naar nieuwe vormen van stedelijke ontwikkelingen door andere partijen dan diegene met formele grond- en vastgoedposities en publieke rechten. Ze kijkt hierbij naar informeel eigenaarschap en de invloed die dergelijke ontwikkelingen hebben op het ontwikkelproces.

 

Elma van Boxtel, van ZUS (Zones Urbaines Sensibles) vertelt vervolgens over een inmiddels welbekende Rotterdamse plek waar de tijdelijke ontwikkeling steeds meer in de permanente ontwikkeling opgenomen lijkt te worden: het Schieblock in het Rotterdamse Central District. ZUS heeft hier een pionierende rol gespeeld.
 
Hierna willen we graag in debat met een vertegenwoordiger van het Rotterdam Central District, ZUS, Willemijn Lofvers en het publiek over de vraag: "Hoe integreer je tijdelijke initiatieven en maatschappelijke energie in lange termijn planning en ontwikkeling?"

+ Related Projects