--> No. 156

SK10-Participation

Periode 2016–2017 / Project SK10-Participation / Opdrachtgever BPD; STROOM / Locatie Rotterdam / Met Elma van Boxel, Francien van Westrenen, Jeroen Laven


Date January 21 (Thursday), 2016 Location Rotterdam Guides Elma van Boxel (ZUS) and Jeroen Laven (STIPO) Sidekicks Jurgen Bey (Makking&Bey), Theo Stauttener (Stadkwadraat) Organisation commissioned by BPD (‘op locatie’) en Bouwfonds Kunststichting Moderator Egbert Franssen (moderator PdeZ) Group 51 participants (0 student) Characteristics Subject value(s) Review BPD (Report Kees de Graaf)

Lessen SK10:

Pioniers zijn nodig als wegbereiders van de ruimtelijke veranderingen maar profiteren zelden van de uiteindelijke gecreëerde waarde.

 

Er is een groot verschil tussen marketing, branding en een echt verhaal.

 

Visies worden doorgaans vanuit marketing opgesteld en niet vanuit daadwerkelijk toekomstig nut.

 

Voor ontwikkelaars zijn tijdelijke broedplaatsen gelukjes in de placemaking die zorgen voor een humuslaag en bijdragen aan de businesscase.

 

Ontwikkelaars kunnen de waarde van maatschappelijke impact enkel meten met de financieringsmodellen van het ontwikkelde onroerend goed, en dus niet met het succes van een tijdelijke invulling van een gebied.

 

+ Related Projects