--> No. 146

LUISTEREN

Periode 2015 / Project LUISTEREN / Opdrachtgever Pakhuis de Zwijger / Locatie Amsterdam / Met Arnod Joost, Gert Joost Peek


Een serie bijeenkomsten over professionalisering van Coöperatieve Gebiedsontwikkeling vindt plaats in Pakhuis de Zwijger. Les 1 luisteren is een vaardigheid.

 

 

Opdenken

Ter voorbereiding van een serie bijeenkomsten over het professionaliseren van coöperatieve gebiedsontwikkeling organiseert Pakhuis de Zwijger een ontmoeting tussen de direct betrokkenen. Aan tafel zitten verschillende vertegenwoordigers van de NDSM-werf, de kennishouders Stadkwadraat en het lectoraat Gebiedsontwikkeling en transitiemanagement van de Hogeschool Rotterdam. Allen zijn op een of andere manier betrokken bij gebiedsontwikkeling. Vanuit het doen van onderzoek naar vormen van collectieve gebiedsontwikkeling, naar eigenaarschap, naar transities of zijn eigenaar van de ontwikkelingen zelf die plaats vinden op de NDSM-werf. Tot zover is het duidelijk.

 

 

 

Maar deze kennismaking zet ook de toon. Niet de agenda en de inhoud staan centraal, maar de vorm en het eigenaarschap van de avond staan centraal in de discussie. De discussie die daar plaats vond is illustratief voor de vorm van gecompliceerd eigenaarschap én voor de serie bijeenkomsten over rollen, partijen, wijze van handelen, middelen en vaardigheden die ingezet worden in het proces van collectieve gebiedsontwikkeling. Zij is illustratief voor de wijze waarop wij elkaar niet verstaan.

 

 

 

Deze kennismaking levert zoveel stof tot discussie, onbegrip, begrip, irritatie, meedenken en opdenken op, dat we concluderen dat de inhoud niet is afgestemd op verwachtingen. Dat het ook voor een vruchtbare, coöperatieve gebiedsontwikkeling van belang is gedoseerd te communiceren in plaats van gedoceerd te vertellen. De opgave blijkt te zijn goed of diep naar elkaar te luisteren luisteren . Naar zichzelf en naar de andere belanghebbenden – tijdens de bijeenkomsten en in het proces van gebiedsontwikkeling, naar de formele eigenaren, initiatiefnemers, kennishouders, praktijkmensen, gemeenschappen, kunstenaars, wetenschappers, gebruikers, bewoners en alle andere betrokkenen. Dat vraagt nogal wat van de deelnemers aan dit gesprek. Want er is een verschil in denken en doen, in filosoferen over en ontwerpen (mijn discipline) aan mogelijke toekomsten of actief maken en werken vanuit een werkelijke situatie. Maar dan kan volgens de TheorieU van Scharmer de gezamenlijke wijsheid van groepen mensen benut worden om tot daadwerkelijk vernieuwing te komen. En dat is de inzet zijn van deze serie bijeenkomsten over coöperatieve gebiedsontwikkeling.

 

Luisteren en meedoen, meepraten over het professionaliseren van coöperatieve gebiedsontwikkeling. Dat kan op donderdag 15 januari, op dinsdag 3 en 17 februari.

+ Related Projects