--> No. 132

Agenderen Eigenaarschap

Periode 2012–2013 / Project Agenderen Eigenaarschap / Opdrachtgever SfA / Locatie oa Rotterdam  / Met David Dooghe


Agenderen van eigenaarschap en de betekenis daarvan duiden voor stedelijke ontwikkeling.

Doel van dit onderzoek is een onderbouwde bijdrage te leveren aan de lopende discussie over de vorm en opzet van de toekomstige stedelijke ontwikkeling. Deze bijdrage bestaat uit het ontwikkelen van een onderbouwd inzicht in de relatie tussen eigenaarschap en de stedelijke inrichting.

 

- middels een quickscan de transitie van eigenaarschap (verschuiving onderlinge verhoudingen, posities en rollen) door de tijd heen voor stedelijke ontwikkeling inzichtelijk maken

- het agenderen van eigenaarschap en de betekenis daarvan voor de stedelijke ontwikkeling op basis van een voorlopig onderzoeksvoorstel,  middels een publicatie

- het organiseren van cofinanciering en betrokkenheid van de praktijk bij het vervolgonderzoek

- het aanscherpen onderzoeksvraag, uitschrijven vervolgonderzoek (projectsubsidie). 

 

+ Related Projects