--> No. 131

Nieuw gebruik

Periode 2012 / Project Nieuw gebruik / Opdrachtgever Makeblijde / Locatie Houten


Lezingenreeks 2012 / 2013: Innovatief landschap Architectuurcentrum Makeblijde | aMb i.s.m. NVTL #2: Nieuw Gebruik op vrijdag 30 november 2012 in met: Willemijn Lofvers, Bureau Lofvers Rotterdam en Tom Bullens, Vollmer & partners.

De crisis is een toverwoord, dat menigeen die economisch moet meedingen in ons kapitalistisch systeem laat gruwelen. Ook een groot deel van de (landschaps)architectuur en bouwsector heeft het hard te verduren. De opdrachtgevers, zowel particulieren als gemeenten, zitten vaak op stukken grond die voorzien waren als investering voor herontwikkelingsprojecten. Tijdelijke invulling lijkt bij uitstek een bruikbare oplossing voor deze braakliggende terreinen die om een nieuwe benadering vragen.

 

De lezing focust op de Zilte Proeftuin en de Buijtenkwekerij.

+ Related Projects