--> No. 102

Open Source Urbanismus

Periode 2010–2011 / Project Open Source Urbanismus / Opdrachtgever Stimuleringsfonds voor Architectuur / Locatie Rotterdam / Met Jeroen de Willigen, Peter van der Helm


Het ontwikkelde instrumentarium van Project Rotterdam zal getest worden in een nieuwe verdichtingstrategie voor steden die in het verleden grote transformatieprocessen ondergingen. De grote schaal van processen heeft niet de gewenste binnenstedelijke kwaliteit opgeleverd in deze steden. De verwachting is dat participatieve stedenbouw (OSU) wel die kwaliteit kan leveren. Rotterdam zal in het programma als case dienen. De methode wordt in de startfase verkend en zullen er partners voor het programma worden benaderd.

Startsubside Stedenbouw (project) voor Open Source Urbanismus toegekend door SfA

+ Related Projects