--> No. 105

project rotterdam

Periode 2010–2011 / Project project rotterdam / Locatie Rotterdam / Met Jeroen de Willigen, Peter van der Helm, Theo Hauben


4 typen stad

6 steden worden in ruimtelijk-programmatische opzet met elkaar vergeleken.

 

De ambities van de steden zijn verwoord in een reeks van beleidsplannen en ambities. Een deel van deze wensen is in potentie reeds aanwezig in de bestaande stad en haakt aan op de bestaande opzet en programmering van de stad. 6 ‘come back cities’ worden met elkaar vergeleken: Rotterdam, Hamburg, Keulen, Turijn, Manchester en Vancouver.

De programma’s zijn opgetekend in een reeks van kaarten, zodat ruimtelijke opzet en programmering met elkaar kan worden vergeleken. Hoe landt de programmatische opzet in de context van de stad? Wat valt daaraan op en wat kan Rotterdam hiervan leren?

 

Daartoe zijn een viertal overkoepelende thema’s benoemd: economische activiteiten, cultuur en ontspanning, de toegankelijkheid van de binnenstad en het wonen. Deze thema’s zijn afgeleid van de ambities van de zes steden en worden in de studie getypeerd als the Active City, the Leisure City the Residential City en the Accesable City.

 

+ Related Projects