--> No. 100

Maaskantprijs

Periode 2010 / Project Maaskantprijs / Opdrachtgever Gemeente Rotterdam / Met David Dooghe


Samenstelling reader ter ondersteuning van de jury van de Rotterdam-Maaskantprijs Jonge Architecten 2011 om tot een gefundeerde keuze/voordracht te komen.

+ Related Projects