--> No. 88

Netwerkdiner

Periode 2010 / Project Netwerkdiner / Opdrachtgever AIR / Locatie Rotterdam


Op uitnodiging van AIR komen stedenbouwkundigen bijeen tijdens een besloten (netwerk)diner om te reflecteren op de nulmeting Rotterdam (vak of vacuum) en een vakinhoudelijk gesprek te voeren over de praktijk van het maken en het werken aan de (binnen)stad.

Het gesprek wordt gevoerd in twee delen

-de praktijk van het maken: hoe wordt er gewerkt aan de Rotterdamse stedenbouw? Klopt het beeld dat opdoemt uit losse plannen en projecten met de ambitie van de stad? Willemijn Lofvers introduceert haar kaartenreeks. Arjen Knoester introduceert de binnenstadsplannen vanuit dS+V en concretiseert de achterliggende agenda. We zitten aan tafel met mensen die ook daadwerkelijk in projecten aan de stad werken, zodat ideaal en praktijk met elkaar verbonden kunnen worden.

 

-de de praktijk van reflectie en debat: beeldvorming, communicatie en debat trekken zich niet altijd wat aan van de weerbarstige praktijk. Dat is ook een kwaliteit: sprekend ontwerp heeft een politieke functie. Jeroen de Willigen en Peter van der Helm introduceren Project Rotterdam. Met elkaar gaan we naar aanleiding hiervan in gesprek: hoe kan het debat en concreet dit project zich op een betekenisvolle verhouden tot de bestaande praktijk?

+ Related Projects