--> No. 84

vak of vacuüm

Periode 2010 / Project vak of vacuüm / Opdrachtgever AIR / Locatie Rotterdam / Met Jeroen de Willigen, Peter van der Helm


AIR heeft een nulmeting Stedenbouw, vak of vacuüm / nulmeting Rotterdam samengesteld op verzoek van het Stimuleringsfonds voor Architectuur en het ministerie van VROM, en met medewerking van uiteenlopende instellingen als de Hogeschool Rotterdam en de dienst dS+V van de gemeente Rotterdam. Het idee van betrokken partijen is dat publieke verantwoordelijkheid om publiek debat vraagt. En dat het debat over de Rotterdamse stedenbouw gebaat is bij feiten, opinie en visie.

+ Related Projects