--> No. 81

vak of vacuum

Periode 2009 / Project vak of vacuum  / Opdrachtgever AIR / Locatie Rotterdam


Op zaterdag 12 december werd in het NAi het symposium en publiek debat \'STEDENBOUW: VAK OF VACUÜM, een thuiswedstrijd voor Rotterdam Open City\' gehouden.

Het eerste programmadeel bestond uit twee lezingen die op elkaar voortbouwden. Kees Christiaanse met de Rotterdamse opgaven waar KCAP aan heeft gewerkt Arnold Reijndorp specifiek over de inzet op het collectieve domein in de stedenbouw van Rotterdam.


In het tweede gedeelte presenteerde Willemijn Lofvers een inventarisatie over de stand van de stedenbouw in Rotterdam als vertrekpunt voor het publieke debat onder leiding van Michiel Riedijk. Het symposium is het begin van een discussie over de stad die zeker om een vervolg vraagt.

+ Related Projects