--> No. 80

Stand v/d Stad

Periode 2009 / Project Stand v/d Stad  / Opdrachtgever AIR / Locatie Rotterdam / Met Jeroen de Willigen, Maira Bos, Peter van der Helm, Rob Wouters


Onder het motto ‘kennen, zien, waarderen’ is een reeks kaarten van de Rotterdamse binnenstad opgetekend. Deze kaartenreeks brengt de actuele stand van de stedenbouw in beeld, de zogenaamde nulmeting, en hoopt daarmee inzicht te geven in de vraag ‘waarom gaat het in Rotterdam zo’ en is aan deze vorm van stedelijke ontwikkeling een waardering of perspectief te koppelen.

De opgestelde kaartenreeks poogt drie lijnen in beeld te brengen: van wie is de stad (posities zie afbeelding), hoe wordt deze geprogrammeerd (programma) en hoe wordt er op dit moment aan de stad gewerkt (projecten, plannen en visies).

 

Conclusie

Een heldere analyse op binnenstadsniveau blijkt te ontbreken. Zo’n analyse zou opgave stellend kunnen zijn. Is de huidige opgave en het stellen van prioriteiten niet teveel vanuit opborrelende initiatief gestuurd en de wens tot programmatische verdichting? Een analyse van de binnenstad als geheel zou wellicht tot andere prioriteiten en andere keuzen kunnen leiden. Er ligt namelijk niet overal een duidelijke en goede stedenbouwkundige onderlegger onder waardoor de Rotterdamse binnenstad zich ook middels een ruimtelijke transformatie van het vastgoed werkelijk verbeterd. Bovendien zou de rol van de gemeente veel fundamenteler kunnen worden ingezet door haar enorme grondpositie. Misschien hebben we wel de juiste progammatische opgave in beeld maar volgen we vervolgens ook de juiste aanpak?

+ Related Projects