--> No. 78

Specsaver Den Haag

Periode 2009 / Project Specsaver Den Haag / Opdrachtgever Stroom / Locatie Den Haag


Stand van de Stedenbouw of de toekomst van Den Haag door verschillende brillen bekeken. Niet de stad die door stedenbouwkundige plannen wordt gemaakt maar spontane, soms nauwelijks gesignaleerde ontwikkelingenworden bezocht op voorstel van een achttal kunstenaars, architecten, ondernemers en fotografen.

Aan hen de vraag om enerzijds de toekomst van de stad te bekijken door ‘brillen’ als tijdelijkheid, hergebruik, nieuwe netwerken, mobiliteit, groen, pluricultuur en voedsel. En anderzijds om na te denken over de manier waarop hier in de stad en stedenbouwkundige plannen mee omgegaan wordt. Heeft stedenbouw nog wel de juiste instrumenten? Naar aanleiding van de presentaties en excursie worden statements opgesteld in woord, beeld en kaart.

+ Related Projects