stadsklas


De stadsklas is een 'learning by doing'programma voor activistische, nieuwsgierige, cooperatieve, experimentele, optimistische stedebouwers. Centraal staan de vaardigheden waarover je als stedebouwer zou moeten beschikken als je wilt werken aan de ontwikkeling van de bestaande stad, zoals onbevooroordeeld kijken, betrokkenheid creeeren, ruimte democratiseren en activistisch agenderen.

Oogstmaaltijd


Werkschuur


Nieuw elan


ZoutTuin


De toekomstige verzilting van de Nederlandse polders is onvermijdelijk maar biedt een uitgelezen kans om zilte gewassen te telen en zo nieuwe streekproducten te ontwikkelen. In de Zouttuin wordt geexperimenteerd met de teelt van zilte gewassen in de polder.

Wenken voor later


VROM nodigt Rob Baris (Z&M delicatessen), Jago van Bergen, Willemijn Lofvers en Vincent Kuypers (Alterra) uit om hun ruimtelijke, culinaire visie op de toekomst van Nederland te presenteren. Deze wordt voorgeproefd tijdens een speciale editie van het Flow-Food diner.

Flow Food Buffet


Flow Food


InfraEcologie