Bureau Lofvers


Bureau Lofvers focust op visieontwikkeling en onderzoek naar stedelijke transformaties en landelijke herstructurering. Haar projecten worden gekarakteriseerd door de verbinding van programma aan ruimtelijke condities op meerdere schaalniveaus. Ogenschijnlijke tegenstellingen tussen opgave en context worden op inventieve wijze positief benut. Hiertoe organiseert Bureau Lofvers specialistische werkverbanden.

0209-2009