Bureau Lofvers


Bureau Lofvers focust op visieontwikkeling en onderzoek naar stedelijke transformaties en landelijke herstructurering. Haar projecten worden gekarakteriseerd door de verbinding van programma aan ruimtelijke condities op meerdere schaalniveaus. Ogenschijnlijke tegenstellingen tussen opgave en context worden op inventieve wijze positief benut. Hiertoe organiseert Bureau Lofvers specialistische werkverbanden.

'The Art of Recovery'


The Art of Recovery en het AFFR-debat: "Hoe integreer je tijdelijke initiatieven en maatschappelijke energie in institutionele planning en ontwikkeling?"

Verspilling als bron voor stadmaken


Hoe kan uit afval waarde voor de stad worden gecreeerd? En hoe drukken we die waarden dan vervolgens uit? Over deze vraagstukken en meer gaat het boek The Wasted City - approaches to Circular City Making samengesteld door Francesca Miazzo en Mehdi Comeau. Een recensie.

Wie, wat en hoe in Rotterdam?


De afgelopen drie jaar heeft de Rotterdamse Academie van Bouwkunst (RAvB) zeer actief geparticipeerd het lectoraat Future Urban Regions (FUR). In afwachting van de FUR publicatie over die periode én van het startsein voor de tweede lectoraatperiode blikt Willemijn Lofvers in deze Huig terug. Wat heeft FUR de RAvB gebracht en wat was de betekenis van de Academie voor het lectoraat? Maar ze kijkt ook vooruit door een agenda voor de komende periode te formuleren.

DIY Assemblages in Urban Regeneration


Rotterdam is a city in transition. Once a strongly governmental-led and top-down planned city, the municipality and other major planning institutions such as developers and housing corporations are now looking for different ways to achieve their ambitions in urban development. More cooperation with civic society and step-by-step development through non-governmental initiatives are seen as the way forward, and various experiments are set out to explore this new approach. As a specific example, this article discusses the Klushuizen (Do-It-Yourself Renovation Houses). The first Klushuizen-experiment started in the derelict neighbourhood of Spangen in Rotterdam at the end of 2004. Future residents could purchase a part of a municipal-obtained building block for free, though with the obligation to renovate the apartment themselves. When this DIY-approach proved to be successful, a sequel was given to this experiment under the title “169 Klushuizen”. As such, the initial experiment was transformed into an instrument for urban regeneration – in Rotterdam and in many other Dutch cities. Meanwhile in Spangen, the initial experiment continued to generate positive spin-off. Many young, resourceful and creative families moved into the area, willing to invest in their homes and in the neighbourhood. As a by-product, several civic initiatives were started, aiming to improve public space. Thus the Klushuizen-approach can be seen as a good example of an innovative assemblage for urban transformation. However, it remains to be seen to which extend and how the role of the planning authorities and the municipality did actually change due to the Klushuizen experiment and approach.

Getijdenrivier


Hoe kan de verdichtingsopgave voor Rotterdam zich verhouden tot de rivier als autonome entiteit? We onderzoeken de relatie van de rivier met de stad en de ontwikkelingsmogelijkheden die daaruit voortvloeien. Stofstromen, mensen (actoren) en dingen (factoren) bieden de basis voor ontwerpen waarin ruimtelijke identiteit, circulaire economie, sociale ontwikkeling en natuurbehoud samen komen.

Wake up in architecture


'Hotel Rotterdam, Wake up in Architecture' was connected to the International Architecture Biennale Rotterdam 2016. Personal matches are offered to professionals in Architecture, including overnight stay at the house or studio of a personal host!

SK10-Participation


Date January 21 (Thursday), 2016 Location Rotterdam Guides Elma van Boxel (ZUS) and Jeroen Laven (STIPO) Sidekicks Jurgen Bey (Makking&Bey), Theo Stauttener (Stadkwadraat) Organisation commissioned by BPD (‘op locatie’) en Bouwfonds Kunststichting Moderator Egbert Franssen (moderator PdeZ) Group 51 participants (0 student) Characteristics Subject value(s) Review BPD (Report Kees de Graaf)