--> No. 150

SK8 - Amsterdam

Periode 2014–2016 / Project SK8 - Amsterdam / Opdrachtgever STROOM, SCI / Locatie Amsterdam / Met Elien van Riet, Francien van Westrenen, Steven Delva, Tim Devos


Stads­klas 8 brengt een be­zoek aan twee bij­zon­de­re pro­jec­ten in Am­ster­dam-Noord: de NDSM-werf en De Ceu­vel. De les die daar­bij cen­traal staat is: hoe bouw ik een com­mu­ni­ty? Gid­sen Elien van Riet (NDSM-werf en Ur­ban Tri­bes) en Ste­ven Del­va van Del­va Lands­ca­pe Ar­chi­tects ne­men spe­ci­aal een se­lec­te groep deel­ne­mers mee langs bij­zon­de­re ont­wik­ke­lin­gen in Am­ster­dam-Noord. Doel van de dag is om de vaar­dig­he­den te le­ren die ko­men kij­ken bij een hands on-ma­nier van ste­den­bouw be­drij­ven.

+ Related Projects