--> No. 144

Nieuw Uitzicht

Periode 2014–2015 / Project Nieuw Uitzicht / Locatie Rotterdam


Per 15 sep­tem­ber zijn wij ge­huis­vest in unit #5.7 van het Ge­le Ge­bouw in het Zo­mer­hof­kwar­tier te Rot­ter­dam.

+ Related Projects