--> No. 124

Praktijk Research

Periode 2012 / Project Praktijk Research / Opdrachtgever WDKA / Locatie Rotterdam


Ruim­te­lijk Ont­wer­pen, jaar 1 t/m 3 en

Gra­fisch jaar 2. 

 

Prak­tijk Re­search maakt deel uit van de vak­groep the­o­ry & me­dia.

 

+ Related Projects