--> No. 123

Wijkschouw

Periode 2012 / Project Wijkschouw / Opdrachtgever Bewonersoverleg Lunetten / Locatie Utrecht / Met Nio Stedelijk OnderzoekEen van de auteurs, architect Willemijn Lofvers laat ons aan de hand van een aantal voorbeelden zien welke (kleine) verbeteringen er mogelijk zijn in overgangszones tussen privé en openbaar gebied. Deze schouw sluit ook goed aan bij de in de recent verschenen Wijkambitie Zuid (zie bijlage) genoemde behoefte aan een structurele verbetering van de openbare ruimte.

Deelnemers:
Frank van der Zanden (Stadswerken, afdeling Ontwerp)
Christiaan Sack (Stadswerken, wijkopzichter Zuid). Hij neemt mogelijk Jan Nicolaij mee, de opvolger van Jur Boogaard.
Marinka de Boer (assistent-wijkmanager Wijkbureau Zuid)
Wybrand Kamerling (woningcorporatie Bo-Ex)
Bert-Jan van Keulen (woningcorporatie Bo-Ex)
Rien Ultee (woningcorporatie Portaal)
Michel de Graaf (woningcorporatie Mitros)
Eveline Paalvast (directeur AORTA, Architectuurcentrum AORTA was initiatiefnemer van de studie)
Alex Bos (BOL)
Maarten Brinkman (BOL)
Wim van den Brink (BOL)
Christien Bolt (BOL)

Willemijn Lofvers en Ivan Nio

 

 

+ Related Projects