--> No. 119

TU-Wismar

Periode 2011 / Project TU-Wismar / Opdrachtgever TU-Wismar / Locatie Rotterdam


Kor­te pre­sen­ta­tie over 'food and the ci­ty' en ont­werp­ad­vies aan stu­den­ten TU-Wis­mar (Duits­land), Stu­dio Rai­sing Ar­chi­tec­tu­re van Ton Mat­ton en Ja­cob van Rijs.

+ Related Projects