--> No. 115

QS Openbare ruimte

Periode 2011 / Project QS Openbare ruimte / Opdrachtgever Stroom / Locatie Den Haag / Met Francien van Westrenen


Quicks­can Open­ba­re Ruim­te. STROOM & Bu­reau Lof­vers gaan met de quicks­can Ste­den­bouw 2011 op zoek naar voor­beel­den van be­trok­ken­heid bij de in­rich­ting, be­heer en ge­bruik van de open­ba­re ruim­te in Den Haag.

+ Related Projects