--> No. 97

Afstudeer Atelier 03

Periode 2010–2011 / Project Afstudeer Atelier 03 / Opdrachtgever Rotterdamse Academie van Bouwkunst / Locatie Rotterdam / Met Helena Casanova


Be­ge­lei­den van mas­ter­stu­den­ten Rot­ter­dam­se Aca­de­mie van Bouw­kunst bij het for­mu­le­ren van hun in­di­vi­du­e­le af­stu­deer­op­ga­ve en het op­stel­len van de ruim­te­lij­ke pro­bleem­stel­ling en/of hy­po­the­se.

+ Related Projects