--> No. 94

Het Woonerf leeft

Periode 2009–2010 / Project Het Woonerf leeft / Opdrachtgever TU-Delft / Met Jutten ArchitectuurIn 'het woon­erf leeft' richt DASH zich op de ver­wor­ven­he­den, ach­ter­gron­den en ac­tu­a­li­teit van het Ne­der­land­se woon­erf en in bre­de­re zin op het wo­nen aan een ge­meen­schap­pe­lijk erf.

 

Twee bij­zon­de­re pro­jec­ten uit de ja­ren ze­ven­tig, Park Ro­zen­daal in Leus­den en de Kre­ken­buurt in Zwol­le, wor­den door Lof­vers & Jut­ten nauw­ge­zet on­der­zocht en met el­kaar ver­ge­le­ken om hun voort­du­ren­de suc­ces te kun­nen ver­kla­ren.

+ Related Projects