--> No. 92

Catalogus Wijnhaven

Periode 2009–2010 / Project Catalogus Wijnhaven / Opdrachtgever Hogeschool Rotterdam, kcTU / WDKA / Locatie Rotterdam / Met Maik Mager


Be­hal­ve de plaat­sing van een kerst­boom, de aan­kon­di­ging van ac­ti­vi­tei­ten (Fen­ceFont) en het be­zoek van B&W aan de lo­ca­tie is geen van de pro­jec­ten daad­wer­ke­lijk uit­ge­voerd. Tij­de­lijk­heid is niet van­zelf­spre­kend wan­neer het ge­or­ga­ni­seerd en ge­ac­cor­deerd moet wor­den. Gu­er­ril­la ac­ti­vi­tei­ten or­ga­ni­seer je niet, die doe je.

+ Related Projects