--> No. 77

NL anders

Periode 2009–2010 / Project NL anders


Ne­der­land wordt an­ders! Vi­si­ting cri­tics op be­zoek bij Lab Heer­hugo­waard.

Op 5 no­vem­ber kwa­men ge­no­dig­den en on­der­zoe­kers bij el­kaar voor de tus­sen­pre­sen­ta­tie van de eer­ste on­der­zoeks­re­sul­ta­ten van het Lab Ri­vie­ren­wijk Heer­hugo­waard.

http://www.ne­der­land­word­tan­ders.nl/?p=1017#­mo­re-1017

+ Related Projects