--> No. 73

excursie TAOK

Periode 2009 / Project excursie TAOK / Opdrachtgever NAi / Locatie Rotterdam


De hof­plein­lijn als tijd­lijn ge­re­la­teerd aan de dy­na­miek van de stad. Pre­sen­ta­tie ihkv de ex­cur­sie TA­OK 'de stad als open­ba­re bi­bli­o­theek' op sta­ti­on Me­lanchton­weg, een hal­te van de Hof­plein­lijn.

 

 

+ Related Projects