--> No. 70

Afstudeer Atelier 01

Periode 2009 / Project Afstudeer Atelier 01 / Opdrachtgever Rotterdamse Academie van Bouwkunst / Locatie Rotterdam


Be­ge­lei­den van mas­ter­stu­den­ten (AvBR) bij het for­mu­le­ren van hun in­di­vi­du­e­le af­stu­deer­op­ga­ve en het op­stel­len van de ruim­te­lij­ke pro­bleem­stel­ling of hy­po­the­se.

+ Related Projects