--> No. 59

Feijenoord

Periode 2009 / Project Feijenoord / Opdrachtgever Hogeschool Utrecht / MUAD / Locatie Utrecht


Col­le­ge MU­AD over de ont­wik­ke­lings­dy­na­miek van Rot­ter­dam en de kop van Feij­enoord in het bij­zon­der.

+ Related Projects