--> No. 63

Zilte ProefTuin

Periode 2008–2009 / Project Zilte ProefTuin / Opdrachtgever INnovatieNetwerk


In­no­va­tie­Net­werk heeft een rap­port ge­pu­bli­ceerd over de Zil­te Proef­Tuin, een ge­o­gra­fische ver­ken­ning van kan­sen.

De ten­dens is ver­zil­ting te be­nut­ten in plaats van te be­strij­den, met spe­ci­a­le aan­dacht voor de land­bouw als eco­no­mische dra­ger van een zil­te om­ge­ving. Dit rap­port (08.2.172) is te be­stel­len en/of als pdf te down­lo­a­den op www.in­no­va­tie­net­werk.org

 

le­gen­da

1. Ha­lal­Land­schap

2.`moe­ras­land­bouw

3. fleur-de-mer

4.KwelKwe­k­e­ij

5. SId­der­Aal

6. Spa­Bad

7. StadStrand 

8. Zoutra­cen

9. Blau­we Ener­gie

+ Related Projects