--> No. 54

Maak ons land!

Periode 2008–2009 / Project Maak ons land! / Opdrachtgever NAi / Locatie Rotterdam / Met Lofvers | van Bergen | Kolpa architecten


Deel­na­me aan de ma­ni­fes­ta­tie 'Maak ons Land!' met de pro­jec­ten In­fraE­co­lo­gie, Kas&Land, Flow­Food, Zout­tuin. Het den­ken over en het wer­ken aan een nieu­we agen­da Ruim­te­lij­ke Or­de­ning staat cen­traal in de­ze ten­toon­stel­ling.

+ Related Projects