--> No. 60

HUIG

Periode 2008–2009 / Project HUIG / Opdrachtgever AvBR / Locatie Rotterdam / Met David Dooghe


At­las van de vi­ta­le stad

Tran­sUr­ban on­der­zoekt Rot­ter­dam met als doel het ver­krij­gen van in­zicht in de ont­wik­ke­lings­dy­na­miek van de stad.

in: HUIG, p.56-59

 

+ Related Projects