--> No. 45

Sweet & Salt

Periode 2008 / Project Sweet & Salt / Opdrachtgever Tracy Metz / Locatie Amsterdam


In­for­meel, in­hou­de­lijk di­ner over wa­ter­ma­na­ge­ment en de daar­aan ge­re­la­teer­de ruim­te­lij­ke op­ga­ven met een se­lect ge­zel­schap van spe­ci­a­lis­ten in Sen­se of Pla­ce. 

+ Related Projects