--> No. 45

Sweet & Salt

Periode 2008 / Project Sweet & Salt / Opdrachtgever Tracy Metz / Locatie Amsterdam


Informeel, inhoudelijk diner over watermanagement en de daaraan gerelateerde ruimtelijke opgaven met een select gezelschap van specialisten in Sense of Place. 

+ Related Projects