--> No. 15

Graetheide

Periode 2005 / Project Graetheide / Opdrachtgever BVR / Locatie Limburg / Met -scape


Spar­ring­part­ner voor de quick-scan Graet­hei­de naar trans­for­ma­tie mo­ge­lijk­he­den rond­om het che­mie­clus­ter in de re­gio Sit­tard-Ge­leen.

+ Related Projects