--> No. 04

Tentoonstellingen

Periode 1999 ongoing / Project Tentoonstellingen


 

(groeps)ten­toon­stel­lin­gen

2009

Maak ons land, werk­plaats voor de ruim­te­lij­ke in­rich­ting, NAi Rot­ter­dam

 

2008

Maak ons land, werk­plaats voor de ruim­te­lij­ke in­rich­ting, NAi Rot­ter­dam

Pa­ral­lel Uni­ver­se, het Ge­bouw in Leidsche Rijn, Utrecht

 

2007

Claim Krab­be­plas, Vlaar­din­gen 

De eet­ba­re stad, NAi, Maas­ticht

 

2005

FLOW, 2e In­ter­na­ti­o­na­le Ar­chi­tec­tuur Biënna­le, NAi, Rot­ter­dam

 

2004

Col­la­ge Eu­ro­pa, ar­chi­tec­tuur en ste­den­bouw van de Oost-Eu­ro­pe­se stad in be­we­ging, NAi, Rot­ter­dam

Open­Bor­ders, Droog Event #01, Lil­le Cul­tu­re­le Hoofd­stad van Eu­ro­pa

AIR-La­bo­ra­to­ri­um Rot­ter­dam, Cen­tra­le bi­bli­o­theek Rot­ter­dam

 

2003

Mob-lab, 1e In­ter­na­ti­o­na­le Ar­chi­tec­tuur Biënna­le, Las Pal­mas Rot­ter­dam

A De­sign for Pla­ces left over af­ter Plan­ning, Ate­lier HSL in Groot Han­dels­ge­bouw, Rot­ter­dam

Re­a­li­ty Ma­chi­nes,NAi, Rot­ter­dam

 

2001 

Co­ming Soon,Prix de Ro­me in de van Nel­le Fa­briek, Rot­ter­dam

Ar­chiprix2000, in Am­ster­dam, Eind­ho­ven, Glas­gow en Delft

 

+ Related Projects