--> No. 30

ZPT-Breekwater

Periode 2007 / Project ZPT-Breekwater / Opdrachtgever Bass + Gill / Locatie Maasvlakte, Rotterdam / Met van Bergen Kolpa architecten


Bu­reau Lof­vers en van Ber­gen Kol­pa ont­wer­pen de zil­te tui­nen, het res­tau­rant, een ex­po­ruim­te en kan­to­ren voor een eer­ste ZIl­te Proef­Tuin op de Maas­vlak­te in op­dracht van de Hap­py Shrimp Farm (bui­ten­lo­ca­tie).

+ Related Projects