--> No. 37

Tijdlijn

Periode 2006–2008 / Project Tijdlijn / Opdrachtgever Kenniskring TransUrban / Locatie Rotterdam / Met David Dooghe


 

Tijd­Lijn 

Ste­de­lij­ke ont­wik­ke­lin­gen wor­den ge­stuurd door eco­no­mische, so­ci­a­le en cul­tu­re­le ont­wik­ke­lin­gen. Dit heeft zijn weer­slag op het ruim­te­lij­ke den­ken over de stad en de ver­ta­ling daar­van in plan­nen. In de tijd­lijn ‘den­ken over de stad’ wordt de tijd­geest ge­re­flec­teerd in plan­do­cu­men­ten en bouw­vor­men.

 

 

 

+ Related Projects