--> No. 31

Wenken voor later

Periode 2007 / Project Wenken voor later / Opdrachtgever VROM / Locatie Nederland / Met Jago van Bergen, Rob Baris, Vincent Kuypers


VROM no­digt Rob Ba­ris (Z&M de­li­ca­tes­sen), Ja­go van Ber­gen, Wil­le­mijn Lof­vers en Vin­cent Kuy­pers (Al­ter­ra) uit om hun ruim­te­lij­ke, cu­li­nai­re vi­sie op de toe­komst van Ne­der­land te pre­sen­te­ren. De­ze wordt voor­ge­proefd tij­dens een spe­ci­a­le edi­tie van het Flow-Food di­ner.

+ Related Projects