Landschap in perspectief


Infra Ecologie


BRAK!


Een ma­ni­fes­ta­tie bij AR­CAM waar­in de dis­ci­pli­nes kunst, we­ten­schap en ar­chi­tec­tuur nauw sa­men­wer­ken om aan­dacht te vra­gen voor de ver­zil­ting van de Ne­der­land­se bo­dem. Met on­der meer een si­te-spe­ci­fic kunst­werk en een raam­ex­po­si­tie (zil­te At­las) wordt het de­bat over de op­los­sin­gen voor het steeds zou­ter wor­den­de grond­wa­ter ge­start en wor­den de­ze zicht­baar ge­maakt voor pu­bliek.

Maak ons land!


Parallel Universe


Nieuw Holland


Flow Food


Collage Europa


Kas en Land


Tentoonstellingen